Ako vybrať správny schodolez

Vybrať vhodný schodolez pre osobu na invalidnom vozíku nie je jednoduchá úloha. Pre správnu voľbu treba brať do úvahy mnoho faktorov. Obyčajné schody sú pre ľudí so zdravotným znevýhodnením natoľko vážnou architektonickou bariérou, že im znemožňujú dostať sa do alebo z domova. Pre osoby na invalidnom vozíku je zdvíhacie zariadenie na prekonanie schodov doslova nevyhnutnou pomôckou. Na trhu je...

Vybrať vhodný schodolez pre osobu na invalidnom vozíku nie je jednoduchá úloha. Pre správnu voľbu treba brať do úvahy mnoho faktorov. Obyčajné schody sú pre ľudí so zdravotným znevýhodnením natoľko vážnou architektonickou bariérou, že im znemožňujú dostať sa do alebo z domova. Pre osoby na invalidnom vozíku je zdvíhacie zariadenie na prekonanie schodov doslova nevyhnutnou pomôckou.


Na trhu je viacero zdvíhacích zariadení na prekonávanie schodov. Môžeme ich rozdeliť do 2 kategórií.

  1. Pevne montované zdvíhacie zariadenia
  2. Prenosné zdvíhacie zariadenia

Pevne montované zdvíhacie zariadenia

Jedná sa o zariadenia ako sú domáci výťah, stoličkový výťah, schodisková plošina, alebo zvislá plošina. V domácom prostredí sa najčastejšie používajú stoličkový výťah. Sedačka je namontovaná na vodiacej koľajnici po ktorej sa pohybuje medzi jednotlivými poschodiami. Vodiaca koľajnica sa montuje do schodov, alebo do steny a samotný výťah sa pohybuje ponad schody. Používa sa bez invalidného vozíka a na jej obsluhu si vystačí prevážaná osoba sama.

Stoličkový výťah

Prenosné zdvíhacie zariadenia

Jedná sa o schodolezy a používajú sa primárne na prevoz osoby na invalidnom vozíku. Na trhu je niekoľko typov, ktoré sa líšia svojou konštrukciou a spôsobom použitia.

  1. Kolieskové schodolezy
  2. Pásové schodolezy

Kolieskové schodolezy môžu byť ovládané manuálne, alebo poháňané elektromotorom, zatiaľ čo pásové schodolezy sú všetky elektrické. Niektoré kolieskové schodolezy sú konštruované tak aby previezli osobu na invalidnom vozíku, väčšina je však určená len na prevoz osoby so znevýhodnením sediacej na sedačke pevne montovanej na schodoleze.

Rozdiel medzi pevne montovanými a prenosnými zdvíhacími zariadeniami

Výťahy a stoličkové výťahy umožňujú hendikepovaným ľuďom prejsť hore a dole schodmi nezávisle, bez pomoci ďalšej osoby. Sú fixované na schodoch, zväčša na vodiacej koľajnici a vďaka tomu je ich používanie komfortné a bezpečné. Najväčšou nevýhodou schodiskových sedačiek a výťahov je, že sa dajú používať len na jednom schodisku. Znamená to, že umožňujú mobilitu len v rámci domova.

Ak takéto zariadenie používa osoba na invalidnom vozíku musí si na stoličkový výťah presadať a z tohto dôvodu musí mať k dispozícii ďalší invalidný vozík tam kde bude vystupovať. Ďalšou nevýhodou najmä na úzkych schodiskách je obmedzenie priestoru. Vodiaca koľajnica a aj samotné zariadenie sú na schodoch prítomné aj vtedy, keď sa nepoužívajú. To môže v zúžených priestoroch tvoriť komplikáciu pre ostatných členov domácnosti.

Prenosné schodolezy sú úplne iná kategória. Či už sú vybavené kolieskami, alebo pásmi, ich hlavnou výhodou je, že sa dajú používať kedykoľvek na viacerých schodiskách, aj v rámci jednej budovy. Sú mobilné a dajú sa prevážať aj v kufri bežného osobného auta. Rozširujú tak možnosti mobility osoby na invalidnom vozíku na v podstate akékoľvek schody, ktoré potrebujú prekonať v rámci obydlia, alebo vo verejnom priestranstve. Každopádne, medzi jednotlivými typmi a modelmi schodolezov sú značné rozdiely.

Prevoz osoby na kolieskovom schodoleze

Kolieskové schodolezy sa dajú používať vo vnútornom aj vonkajšom prostredí. Jednoduchšie modely môžu byť poháňané manuálne, väčšinou sa ale používajú elektrické kolieskové schodolezy. Nie všetky kolieskové schodolezy umožňujú prevážanie invalidného vozíka. Väčšina z nich používa na prevoz osoby len jednoduchú sedačku, ktorá je ich pevnou súčasťou.

Na rozdiel od pevne montovaných zariadení takéto schodolezy vyžadujú vždy obsluhu ďalšej osoby. Obsluhujúca osoba musí byť pre dodržanie bezpečnosti adekvátne zaškolená a musí mať aspoň minimálne fyzické a motorické predpoklady na ovládanie takéhoto zariadenia. Prevádzka kolieskového schodolezu vyžaduje interakciu medzi obsluhujúcou a prevážanou osobou. Pre zabezpečenie pohybu totiž musí obsluha zabezpečiť udržanie rovnováhy schodolezu pri presune po schodoch, čo môže byť v prípade úzkych a strmých schodov pomerne náročné.

Z tohto dôvodu sú kolieskové schodolezy určené skôr na prevoz ľahších osôb, prípadne na kratších a nie veľmi strmých schodiskách. Aj keď sú moderné kolieskové schodolezy vybavené viacerými bezpečnostnými prvkami, stále vyžadujú od obsluhy väčšiu fyzickú zdatnosť a obratnosť ako pásové schodolezy. Bezpečnosť prevážanej osoby je vo veľkej miere závislá od zručnosti a sily sprevádzajúcej osoby.

kolieskovy schodolez

Kolieskový schodolez K1

Pásový schodolez – kombinácia kvality a bezpečnosti

Pásové schodolezy sú na rozdiel od kolieskových podstatne bezpečnejšie. Váha ktorú schodolez vezie – v tomto prípade invalidný vozík a osoba na ňom sediaca – je prenášaná priamo na schody. Námaha, ktorú je potrebné vynaložiť na ovládanie pásového zariadenia je minimálna. Je to kvôli tomu, že na rozdiel od kolieskového schodolezu netreba počas celej jazdy po schodoch balansovať s váhou prevážanej osoby, prípadne invalidného vozíka.

Jedinou nevýhodou, ktorú pásový schodolez prináša je, že ho nie je možné počas jazdy na schodoch otočiť. Musí ísť vždy v priamom smere. Na podestách je ale možné otočiť schodolez pomocou koliesok na podvozku. Moderné pásové schodolezy majú výsuvné podvozky s kolieskami na obidvoch koncoch, čo umožňuje komfortné otáčanie na rovných plochách. Pred vstupom z hornej hrany schodov a pri výstupe zo schodov je potrebné pásový schodolez naklopiť.

pasovy schodolez

Pásový schodolez P1

Záver

Vo väčšine prípadov sa schodolez volí ako ideálne zariadenie pre osobu na invalidnom vozíku v prípadoch, keď nie je možné inštalovať iné zdvíhacie zariadenie na pevno, prípadne ak sú prekonávané schody veľmi úzke, alebo ak je nutnosťou riešiť bezbariérovosť na viacerých schodiskách. Pri zatočených schodoch je možné použiť len kolieskový schodolez. V ostatných prípadoch sa odporúča skôr použitie pásového schodolezu. Je bezpečnejší a komfortnejší či už pre prevážanú osobu, ale aj pre osobu ktorá schodolez obsluhuje.

Pokiaľ sa chcete dozvedieť viac o tom ako sme našim klientom pomohli vyriešiť prekonávanie schodov prečítajte si viac v sekcii referencie. Na všetky naše schodolezy je možnosť získať príspevok od štátu. Viac o tom ako sa dá získať príspevok si môžete prečítať v našom článku. Pre osobnú bezplatnú konzultáciu nás môžete kontaktovať cez nižšie uvedený formulár a ozve sa Vám náš obchodný zástupca. Prípadne nás kontaktujte telefonicky na bezplatnom čísle 0800 500 534ODPORÚČANÉ PRODUKTY

Pásový schodolez P1

Pásový schodolez P1

Kolieskový schodolez K1

Kolieskový schodolez K1

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií

OK