K zdravotne postihnutým sa väčšina ľudí nevie správať

Prečítajte si rozhovor so zaujímavým človekom. Ľudmila Velikovová sa venuje práci so zdravotne postihnutými už viac ako 30 rokov. V rozhovore sa dozviete čo zdravotne postihnutí ľudia potrebujú a ako by sa k ním mala verejnosť správať. Pri našej práci sme sa s pani Velikovovou stretli už niekoľkokrát pri organizovaní rôznych podujatí pre zdravotne postihnutých ľudí v hornonitrianskom regióne. 


Ľudmila Velikovová je podpredsedníčkou Ústrednej rady Slovenského zväzu zdravotne postihnutých a zároveň predsedníčkou Okresnej rady Slovenského zväzu zdravotne postihnutých v Prievidzi už viac ako 20 rokov. Znevýhodneným ľuďom pomáha viac než tri desaťročia.

„Práca so zdravotne postihnutými je veľmi zložitá. Ku každému nášmu klientovi pristupujeme individuálne. Za niektorých vypĺňame aj rôzne tlačivá, pretože ich zdravotný stav im to nedovolí. Je to veľmi náročná práca. Prešla som rôznymi školeniami, kde som absolvovala certifikáty na vykonávanie tejto práce a stále si vedomosti doplňujem,“ priblížila.

Keď sa povie zdravotne postihnutý človek, mnoho ľudí si predstaví osobu na vozíku. „Je to len predsudok. Sú rôzne zdravotné postihy. Sú občianske združenia, ktoré sa venujú len jednému postihu, ako Únia nevidiacich. My združujeme všetky postihy,“ vysvetlila.

Zväz teda zastrešuje napríklad diabetikov, zrakovo postihnutých, onkologicky chorých pacientov, telesne postihnutých, vnútorne postihnutých, vozičkárov a mnoho iných postihov.

Prístup k postihnutým

Skúseností zväzu s verejnosťou nie sú vždy dobré. „Po prvé, k zdravotne postihnutým sa väčšina ľudí nevie vhodne správať. Tým, že sa hendikepovaní

ľudia vymykajú norme, či už vizuálne, správaním, alebo prežívaním, môže to viesť k presvedčeniu, že aj prístup voči nim musí byť výrazne odlišný.

Nedostatok skúseností s interakciou s ľuďmi s hendikepom má potenciál zneistiť, vyvolať strach, či dokonca odpor. Povedané obrazne, svet hendikepovaných sa môže javiť ako cudzia kultúra, ktorej zvykom ani jazyku človek nerozumie. Často je voľbou radšej pasivita a vyhýbanie sa kontaktu, aby nikto nič nepokazil,“ opísala Velikovová.

Doba sa mení

Napriek tomu je dnes prístup verejnosti k zdravotne znevýhodneným lepší než prednedávnom. Dokonca aj mnohé slovenské úrady už vedia pomôcť zdravotne postihnutým. Takýto človek totiž chce, aby sme ho vnímali ako zdravú a sebestačnú osobu, čo sa podľa pani Velikovovej našej spoločnosti už začína dariť.
Skupina zdravotne postihnutých ľudí sa však na Slovensku stále stretáva s množstvom bariér.

„Mobilita je základným problémom, ktorý zabraňuje socializácii klientov s postih-nutím. O problematike bezbariérovosti sa v posledných rokoch začalo na Slovensku viac hovoriť.

Tam sa to zlepšuje. Lepšie je to aj v prístupe k bývaniu a jeho užívaniu,“ načrtla s tým, že ak pri výstavbe nových budov stavitelia nemyslia na bezbariérovosť, tak ide o diskrimináciu osôb.

Obetavá práca

Ľudmila Velikovová vo svojej práci rieši všetky oblasti života zdravotne postihnutého človeka. „Zameriavame sa na vytváranie vhodných pracovných, spoločenských a kultúrnych podmienok života zdravotne postihnutých občanov.
Spolupracujeme s medzinárodnými a partnerskými organizáciami v zahraničí. Slovenský zväz zdravotne postihnutých pôsobí na celom území Slovenskej republiky,“ ozrejmila Velikovová. V minulosti pracovala ako vedúca výrobného družstva invalidov.

„Tam som vlastne spoznávala život, pocity, boliestky aj úsmevy zdravotne postihnutých ľudí. Verte, že ma bolievalo srdce pri ich nešťastiach. Založili sme v našom invalidnom družstve základnú organizáciu Slovenského zväzu zdravotne postihnutých (SZZP),“ spomína na svoje začiatky pani Velikovová. Neskôr sa stala predsedníčkou okresnej rady zväzu a predsedníčkou Ústrednej rady SZZP.

Momentálne stále stojí na čele okresnej rady a v ústrednej rade je podpredsedníčkou.

Získala ocenenia

Obetavosť pani Velikovovej nedávno priniesla dve ocenenia. Za svoje dlhoročné pôsobenie vo funkcii predsedníčky Okresnej organizácie Slovenského zväzu zdravotne postihnutých Prievidza získala Cenu predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2019.

Za jej osobitný prínos a zásluhy v oblasti pomoci zdravotne postihnutým jej ako prejav vďaky a uznania prednosta Okresného úradu v Prievidzi Igor Vavro odovzdal pamätnú plaketu.

„Aj to najmenšie ocenenie poteší a pocit je to skvelý. Vidíte, že si niekto všimol vašu prácu, a to sa cení.

Ja ďakujem aj touto cestou za ocenenia, ktoré som dostala, no vnímam to tak, že patria nielen mne, ale všetkým dobrovoľným pracovníkom pre zdravotne postihnutých. Je to hlavne potešenie a radosť z toho, že ľuďom nie je ľahostajný život zdravotne postihnutého človeka,“ dodala Ľudmila Velikovová.

Zavoláme Vám naspäť.

Radi zodpovieme Vaše otázky osobne. Nechajte nám Vaše telefónne číslo a my Vás budeme v čo najkratšom čase kontaktovať.

Vaše údaje nebudú zneužité.