Ochrana súkromia a cookies

Táto webová stránka používa súbory cookies, aby sme vám mohli poskytnúť čo najlepšiu skúsenosť s používaním našej stránky. Informácie ukladáme do súborov cookies uložených vo vašom prehliadači a vďaka nim vieme, čo vás najviac zaujíma a vďaka tomu môžeme tvoriť taký obsah, o ktorý môžete mať záujem.

Aký je obsah cookies?

Na webových stránkach f. Ridop sa môžete stretnúť s dočasnými a s trvalými súbormi cookies.

Dočasné cookies sa využívajú v prehliadači používateľa len vtedy, keď si prezerá webovú stránku.

Ide najmä o súbory, ktoré slúžia na zabezpečenie a identifikáciu spojenia medzi nami a vašim počítačom počas jednej jeho návštevy (napríklad informácia, či ide o mobilné zariadenie, alebo počítač a tiež rôzne identifikátory, ktoré sa používajú pre bezpečné spojenie).

Po odchode z webovej stránky sú súbory z počítača (alebo iného zariadenia) vymazané.

Trvalé cookies zostávajú v počítači (alebo v inom zariadení) až do uplynutia ich platnosti, alebo vymazania používateľom.

Využívajú sa napríklad na identifikáciu používaného jazyka, alebo na predvyplnenie formuláru.

Slúžia aj pre poskytnutie relevantnejšieho obsahu a personalizovanej komunikácie s používateľom.

Aké sú výhody používania cookies?

Cookie je súbor, ktorý obsahuje informácie z používateľovho webového prehliadača a z konkrétneho webového servera.

Ak webový prehliadač pristupuje znova na webový server, server môže jednoduchšie a rýchlejšie načítať tieto informácie a reagovať na údaje, ktoré sú v ňom uložené.

Vďaka súborom cookies sme schopní neustále zlepšovať a zdokonaľovať nielen naše webové stránky, ale aj služby a ponuky, ktoré poskytujeme všetkým našim klientom.

Ako dlho uchovávame súbory?

Každý súbor cookies má nastavenú dobu resp. dĺžku funkčnosti podľa toho, na aký účel je daný súbor používaný. Z tohto dôvodu sa na dĺžku použitia alebo dobu uloženia primerane použijú doby uvedené na tejto stránke.

Aké sú možnosti nastavenia a odstránenia cookies?

Na webových stránkach f. Ridop sa môžete stretnúť s tzv. nevyhnutnými, štatistickými, nešpecifikovanými a s marketingovými súbormi cookies.

Každý používateľ je oprávnený nastaviť si požívanie súborov cookies tam, kde je to možné. Súhlas na používanie cookies sa udeľuje najmä na marketingové účely.

Cookies nevyhnutné k fungovaniu webstránky

Nevyhnutné cookies sú také, bez ktorých nie je možné prehliadať naše webové stránky a služby s nimi spojené štandardným spôsobom (teda v súlade s očakávaniami návštevníka). Tieto cookies sú nevyhnutné buď na technické uloženie, prístup výhradne na účely výkonu prenosu správy prostredníctvom siete alebo ide o cookies, ktoré sú nevyhnutne potrebné na to, aby sme Vám vedeli poskytnúť službu informačnej spoločnosti o ktorú žiadate. Tieto cookies zabezpečenie primeranej úrovne bezpečnosti. Používanie nevyhnutných cookies je možné bez vášho súhlasu. Nevyhnutné cookies preto nie je možné aktivovať alebo deaktivovať.

Názov cookie: moove_gdpr_popup
Kategória: nevyhnutné
Uložená informácia: Identifikuje, či návštevník stránky akceptoval cookies vo vyskakovacom okne. Pri ďalšej návšteve stránky sa okno neobjaví.
Platnosť: 12 mesiacov

Názov cookie: ssupp.vid
Kategória: nevyhnutné
Uložená informácia: Ukladá informáciu o unikátnom ID pre nástroj Smartsupp.
Platnosť: 6 mesiacov

Názov cookie: ssupp.visits
Kategória: nevyhnutné
Uložená informácia: Ukladá počet návštev pre nástroj Smartsupp.
Platnosť: 6 mesiacov

Štatistické cookies

Štatistické cookies nám pomáhajú komunikovať s návštevníkmi webových stránok prostredníctvom zberu a hlásenia informácií anonymne.

Názov cookie: _ga
Kategória: štatistické
Uložená informácia: Registruje unikátne ID a to je použité na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa webstránku.
Platnosť: 2 roky

Názov cookie: _gid
Kategória: štatistické
Uložená informácia: Registruje unikátne ID a to je použité na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa webstránku.
Platnosť: 2 roky

Názov cookie: SL_C_XXX_SID (kde XXX je nejaký systémový identifikátor)
Kategória: štatistické
Uložená informácia: Zhromažďuje štatistické údaje súvisiace s návštevami webovej stránky používateľa, ako je počet návštev, priemerný čas strávený na webovej lokalite a aké stránky boli načítané. Účelom je segmentovať používateľov webovej stránky podľa faktorov, ako sú demografické údaje a geografická poloha, aby sa mediálnym a marketingovým agentúram umožnilo štruktúrovať a porozumieť svojim cieľovým skupinám a umožniť tak prispôsobenú online reklamu. Využíva služba Smartsupp.
Platnosť: 1 deň

Názov cookie: SL_C_XXX_KEY (kde XXX je nejaký systémový identifikátor)
Kategória: štatistické
Uložená informácia: Zhromažďuje štatistické údaje súvisiace s návštevami webovej stránky používateľa, ako je počet návštev, priemerný čas strávený na webovej lokalite a aké stránky boli načítané. Účelom je segmentovať používateľov webovej stránky podľa faktorov, ako sú demografické údaje a geografická poloha, aby sa mediálnym a marketingovým agentúram umožnilo štruktúrovať a porozumieť svojim cieľovým skupinám a umožniť tak prispôsobenú online reklamu. Využíva služba Smartsupp.
Platnosť: 1 deň

Názov cookie: SL_C_XXX_VID (kde XXX je nejaký systémový identifikátor)
Kategória: štatistické
Uložená informácia: Zhromažďuje štatistické údaje súvisiace s návštevami webovej stránky používateľa, ako je počet návštev, priemerný čas strávený na webovej lokalite a aké stránky boli načítané. Účelom je segmentovať používateľov webovej stránky podľa faktorov, ako sú demografické údaje a geografická poloha, aby sa mediálnym a marketingovým agentúram umožnilo štruktúrovať a porozumieť svojim cieľovým skupinám a umožniť tak prispôsobenú online reklamu. Využíva služba Smartsupp.
Platnosť: 1 deň

Marketingové cookies

Marketingové cookies nám pomáhajú pripravovať pre vás vhodnú ponuku našich služieb a vám byť informovaný o novinkách z IAD Investments vždy včas.

Názov cookie: _fbp
Kategória: marketingové
Uložená informácia: Používa Facebook na doručenie série inzerovaných produktov na ponuky tretích strán v reálnom čase.
Platnosť: 3 mesiace

Názov cookie: _gcl_au
Kategória: marketingové
Uložená informácia: Ide o súbor cookie prvej strany pre funkciu „Conversion Linker“ – berie informácie z kliknutí na reklamu a ukladá ich do súboru cookie hostiteľskej domény, aby bolo možné konverzie pripísať mimo vstupnej stránky.
Platnosť: 3 mesiace

Služby tretích strán

Pre skvalitnenie používateľského zážitku na našich stránkach využívame služby tretích strán, prostredníctvom ktorých zbierame anonymné dáta a ktoré zbierajú cookies tretích strán. Tieto dáta môžu byť ukladané na serveroch tretích strán. Tretie strany môžu mať prístup ku cookies resp. k ďalším informáciám, ktoré sú prostredníctvom cookies zbierané, avšak vždy len v rozsahu nášho zmluvného dojednania a pod našou kontrolou. V prípade, že si neprajete, aby sme vo vašom prípade tieto služby pre zber dát využívali zodpovedajúcim spôsobom upravte nastavenie svojho prehliadača. Medzi tretie strany, ktorých služby využívame patrí:

Google

Google Analytics

Viac o ochrane súkromia: https://policies.google.com/privacy?hl=sk

Sociálne siete

Odporúčame Vám oboznámiť sa s podmienkami ochrany súkromia poskytovateľov platforiem sociálnych médií, cez ktoré spolu komunikujeme. Nami zverejnené informácie vysvetľujú len základné otázky týkajúce sa správy našich profilov na sociálnych sieťach. Máme iba typické administrátorské oprávnenia pri spracúvaní Vašich osobných údajov cez naše profily zriadené na sociálnych sieťach. Predpokladáme, že používaním sociálnych sietí rozumiete, že Vaše osobné údaje sú primárne spracúvane poskytovateľmi platforiem sociálnych sietí (ako Facebook, Youtube, Instagram…) a že nad týmto spracúvaním, ďalším poskytovaním Vašich osobných údajov tretím stranám a cezhraničným prenosom do tretích krajín, ktoré vykonávajú daní poskytovatelia platforiem sociálnych sietí, nemáme žiadnu kontrolu a nezodpovedáme zaň.