Štátny príspevok
na kúpu zdvíhacieho zariadenia

Sociálna asistencia

Na všetky produkty v našej ponuke môžete získať štátny finančný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia pre fyzickú osobu so zníženou schopnosťou pohybu.

Čo je štátny príspevok

Čo je príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia?

Príspevok sa poskytuje fyzickej osobe so zníženou schopnosťou pohybu, teda osobe, ktorá je podľa komplexného zdravotného posudku na takéto zariadenie odkázaná.  Znamená to, že sa posudzuje váš zdravotný stav a bariéra, ktorú potrebujete prekonať.

Osoba na vozíku

Pre koho je príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia určený?

Pokiaľ je miera vašej funkčnej poruchy vyššia ako 50% a zároveň nemáte príjem vyšší ako 5-násobok životného minima môže vám vzniknúť nárok na príspevok.

Príspevok je určený pre ľudí, ktorí majú objektívne problémy napr. pri prekonávaní schodov, pri premiestňovaní sa z postele na vozík, pri vykonávaní hygieny atď.

Žena s otáznikom

Na kúpu akého zariadenia sa dá príspevok použiť?

Príspevok je možné použiť na kúpu zdvíhacích zariadení. Rozumie sa tým najmä schodolez, stoličkový výťah, šikmá schodisková plošina, zvislá zdvíhacia plošina, stropný zdvihák, príp. iné špecifické zariadenie.

Ide o zariadenia, ktoré pomáhajú vozičkárom, alebo ľuďom so zníženou schopnosťou pohybu prekonávať schody, uľahčujú mobilitu, sebaobsluhu, alebo poskytovanie pomoci inou osobou.

Peniaze

Aká je výška príspevku?

Prostredníctvom príspevku je možné uhradiť až 95% z ceny zdvíhacieho zariadenia, maximálne do výšky 11 617,88 EUR.

Presná výška príspevku sa určí na základe predložených dokladov o cene zariadenia a výške príjmu žiadateľa.

Platí, že čím nižší príjem žiadateľ má, tým je príspevok vyšší. V prípade vyššej ceny zariadenia, alebo nižšieho príspevku vám vieme poskytnúť pomoc s dofinancovaním.

Kontakt

Pomoc pre Vás

Kedykoľvek budete potrebovať pomôcť, obráťte sa nás a radi vám pomôžeme a poradíme s vybavovaním príspevku a výberom správneho zariadenia.  Naši obchodní zástupcovia majú v tejto oblasti viac ako 14 ročné skúsenosti. Klientom sme dodali stovky zdvíhacích zariadení, ktoré boli financované prostredníctvom štátneho finančného príspevku.

V prípade otázok volajte našu bezplatnú linku 0800 500 534, alebo vyplňte nižšie uvedený formulár a my vám radi pomôžeme.

Presný postup pri vybavovaní príspevku uvádzame taktiež v samostatnom texte.

Mám záujem o príspevok

Zanechajte nám kontakt
a radi Vám pomôžeme

poradíme s vybavovaním príspevku a výberom správneho zariadenia.

Alebo nás kontaktujte: