Pavol Vajda: Najdôležitejšia je dôvera

Prvý diel série podcastov o zaujímavých ľudoch, ktorí majú srdce na správnom mieste. Práca so znevýhodnenými a imobilnými ľuďmi si žiada silný ľudský prístup, veľkú dávku empatie, ale tiež mnoho odborných znalostí a profesionalitu. O tom, ako zariadenia Ridop pomáhajú znevýhodneným ľuďom a zvyšujú kvalitu ich života, sme sa rozprávali so zakladateľom spoločnosti Ridop Pavlom Vajdom.

Prvý diel série podcastov o zaujímavých ľudoch, ktorí majú srdce na správnom mieste.

ridop-podcast

Práca so znevýhodnenými a imobilnými ľuďmi si žiada silný ľudský prístup, veľkú dávku empatie, ale tiež mnoho odborných znalostí a profesionalitu. O tom, ako zariadenia Ridop pomáhajú znevýhodneným ľuďom a zvyšujú kvalitu ich života, sme sa rozprávali so zakladateľom spoločnosti Ridop Pavlom Vajdom.